Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
MOST HÍD
SITA / Robert Tappert
22. januára 2016 9:38 Zdravotníctvo od vZdravotnictve.skvZdravotnictve.sk

Voľby 2016: Most-Híd

Názov: Most-Híd

Číslo: 11

Predseda: Béla Bugár

Líder pre zdravotníctvo: neuvádza

Kandidujúci zdravotnícki pracovníci:

Meno povolanie pozícia na kandidátke
Bastrnák Tibor lekár 6
Plšeková Iveta lekár 37
Slafkovský Alexander lekár 41
Antal Zoltán farmaceut 49
Kovács Zoltán lekár 54
Chomča Ervín lekár 55
Galo Silvester lekár 61
Vargová Mária lekár 62
Kukolík Ladislav lekár 72
Festenburg Ivana lekár 77
Szabó Peter lekár 91
Tatár Peter lekár 109
Florianová Milada sestra 138

Program (skrátený):

Kvalita zdravotnej starostlivosti v SR

 • Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a súvisiacimi službami by sa mali merať a vyhodnocovať na základe indikátorov kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v pravidelných intervaloch.
 • Na zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú potrebné hodnoverné a zrozumiteľné informácie dostupné verejnosti. Sprístupnenie dostupných údajov o výsledkoch zdravotnej starostlivosti a postupné rozširovanie spektra dostupných údajov umožní pacientom informovanú voľbu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Porovnávanie výsledkov starostlivosti podporí široké uplatnenie inovácií, každý poskytovateľ bude motivovaný dosahovať rovnaké alebo lepšie výsledky ako ostatní.
 • Zdravotné poisťovne majú pri odmeňovaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zohľadňovať výsledky hodnotenia kvality. Zmluvné vzťahy medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami majú byť transparentne viazané na hodnotenie indikátorov kvality. Financovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa dosahovaných výsledkov tak, aby tí poskytovatelia, ktorých pacienti vyhľadávajú pre dosahované výsledky ich nemuseli nechať čakať, odmietať ich a posielať ich k iným menej úspešným poskytovateľom iba z dôvodu ich nedostatočného financovania zdravotnými poisťovňami.
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má vypracovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Úrad má kompetencie prešetrovať a posudzovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Závery ÚDZS ako precedentné rozhodnutia by mali byť podkladom pre stanovenie štandardných postupov.
 • Je potrebné zabezpečiť rozvoj inštitucionálneho posudzovania efektívnosti zdravotných technológií a postupov s čo najširším využitím dosiahnutých výsledkov v krajinách Európskej únie pre zachovanie transparentnosti zdravotného systému a pre bezpečnú liečbu pacientov. Vysokošpecializovaná zdravotná starostlivosť a výkony sa majú vykonávať iba v špecializovaných centrách.
 • Úsporu v oblasti nákladov na lieky má zabezpečiť elektronická kontrola predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok. Treba pokračovať v realizácii projektu elektronického zdravotníctva eHealth pre rýchly a efektívne fungujúci prenos informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre bezpečnú a efektívnu liečbu pacienta. Rozvojom elektronického zdravotníctva sa má docieliť aj širší prístup a zlepšenie orientácie pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti.
 • Pacientom má byť garantovaný slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne. V systéme verejného zdravotného poistenia by sa mali implementovať motivačné schémy pre pacientov. Prospelo by tomu správne nastavenie motivácie obyvateľstva aktívnou politikou verejného zdravotníctva na podporu zdravšieho životného štýlu.
 • Máme posilniť kompetencie pacientskych organizácií v rozhodovaní v zdravotnej starostlivosti a vytvárania politík. Vytvorenie inštitútu ombudsmana pre zdravotníctvo a osveta v oblasti práv a povinností pacienta majú posilniť status pacienta.
 • Sme za vrátenie možnosti prednostných vyšetrení pre tých, ktorí ich požadujú.
 • Zoptimalizovanie spoluúčasti pacienta má slúžiť ako regulačný nástroj dopytu po zdravotnej starostlivosti a aj ako nástroj podporujúci zodpovednosť pacienta za jeho zdravotný stav.

Zabezpečenie udržateľnosti zdravotníckeho sektora

 • Zvýšenie efektivity v systéme zdravotníctva znamená, že občania môžu dostať viac, teda lepšiu zdravotnú starostlivosť za tie isté peniaze. Finančnej udržateľnosti a spokojnosti pacientov by prospela explicitná definícia základného balíka hradenej starostlivosti a následne aj jasná nárokovateľnosť a vymáhateľnosť definovaného rozsahu a vytvorenie možnosti pripoistenia za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.
 • Máme zabezpečiť stabilné legislatívne prostredie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a vykonávania verejného zdravotného poistenia.
 • Model verejného zdravotného poistenia má byť pluralitný s viacerými konkurujúcimi zdravotnými poisťovňami.
 • Zavedenie klasifikačného systému DRG má zabezpečiť spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre nemocnice a zlepšenie podmienok a kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov, zvyšovať efektívnosť, lepšie porovnávanie medzi oddeleniami v nemocnici a aj medzi nemocnicami navzájom.
 • Navrhujeme, aby legislatíva garantovala rovnoprávne postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu a vlastníka.
 • Kľúčovú rolu pri regulácii v sektore zdravotníctva má zohrávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého nezávislosť treba výrazne posilniť.
 • Štát má regulovať hlavne realizáciu povinnej solidarity, vykonávať liekovú politiku, garantovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vzdelávacieho systému lekárov a zdravotného personálu, dohliadať na činnosť zdravotných poisťovní, zabezpečovať ochranu verejného zdravia.
 • Máme zabezpečiť cielené posilnenie spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov na úroveň okolitých krajín.

Garantovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti

 • Celkový počet nemocničných lôžok v SR je vyšší ako priemer OECD, v SR je nadpriemerný hlavne počet akútnych lôžok. Na druhej strane chýbajú sociálne lôžka na zabezpečenie starostlivosti o chronických a dlhodobo chorých pacientov.
 • Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby má byť v každom regióne dostupná do 15 minút od nahlásenia náhlej udalosti po príjazd vozidla ZZS. Neodkladná základná zdravotná starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach má byť v každom regióne fyzicky dostupná maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti po poskytnutie nevyhnutnej odbornej zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť má byť v plnej výške uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.
 • Plánovaná zdravotná starostlivosť u detí má byť poskytnutá do 3 mesiacov, u dospelých pri diagnostických výkonoch do 6 mesiacov a u dospelých pri liečebných výkonoch do 12 mesiacov od indikácie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 • Je potrebné vypracovať podmienky a systém financovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti o chronicky chorých, imobilných a geriatrických pacientov.

Celý program k zdravotníctvu tu

Tagy

Bezplatné novinky emailom zo zdravotníctva raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame

Rozumiem

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X